52α Δημήτρια - Masterclass Θεατρικής Κριτικής

Διδάσκοντες:

Σάββας Πατσαλίδης, καθηγητής ΑΠΘ, Κριτικός Θεάτρου και Πρόεδρος της Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

Βερβεροπούλου Ζωή, επικ. καθηγήτρια ΑΠΘ, Κριτικός Θεάτρου και μέλος της Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. 

logo2

/