Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Ισλαχανέ, λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών, είναι κλειστός για το κοινό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα: 2310.206.910 - 2310.213.800 - FAX 2310.215.298 ή να μας αποστείλετε μήνυμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
powered by fox contact

logo2

Η πράξη «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

/