Νεώτερα χρόνια

Από το 1920 και μετά το ακίνητο ενοικιάζεται σε ιδιώτες, για να στεγάσει βιοτεχνικές χρήσεις ανάλογες με τα αρχικά εργαστήρια που υπήρχαν στη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Από τους διάφορους ενοικιαστές του κτιρίου η οικογένεια Αξυλιθιώτη ενοικίαζε το κτίριο από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 μέχρι και το 1989, οπότε με επιστολή η Νομαρχία - Οικονομική Εφορία Δημοσίων Κτημάτων, ζήτησε από τους εγγονούς του Ευθύμιου Αξυλιθιώτη να εγκαταλείψουν το κτίριο. Τον Απρίλιο του 2003 το κτίριο παραχωρήθηκε από την Κ.Ε.Δ. στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, η οποία συνέταξε μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του μνημείου ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

prin-big

meleti1

meleti2

meleti3

logo2

Η πράξη «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

/