Εγκαίνια έκθεσης "Αντώνης Σουρούνης: Μονοπάτια & Θάλασσες"Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 εγκαινιάστηκε με μεγάλη επιτυχία η περιοδική μας έκθεση, αφιερωμένη στη ζωή
και το έργο του συγγραφέα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.


Η πράξη «Αποκατάσταση του διατηρητέου συγκροτήματος της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμηδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισμού, στην οδό Ελένης Ζωγράφου στη Θεσσαλονίκη» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

/